HEAD

PROGRAM

Środa, 15 maja 2019 roku

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Centrum Edukacyjno-Konferencyjne im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego

11.30–13.30
Konsensus leczenia chorych na nowotwory piersi PTChO — prezentacja aktualizacji z 2019 r.

 

Zebranie Sekcji Nowotworów Piersi PTChO

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski, dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.

 

14.00–19.00
Kurs "Wprowadzenie do specjalizacji z chirurgii onkologicznej" — część I
–> rejestracja>>>

prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach (kierownik naukowy)

dr n. med. Wojciech Łobaziewicz (kierownik organizacyjny)

Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre

18.00–20.00
Zebranie Zarządu PTChO


 

Czwartek, 16 maja 2019 roku

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Centrum Edukacyjno-Konferencyjne im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego

8.00–13.00
Kurs „Wprowadzenie do specjalizacji z chirurgii onkologicznej" — część II –> rejestracja>>>

 

11.30–13.00

Posiedzenia Rejestru Klinicznego GIST

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

 

Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre
Warsaw Hall II–III
11.00–12.30
11.00–12.30 Konferencja prasowa
12.30–13.30
12.30–13.30 Zebranie Zespołu Konsultantów Wojewódzkich z Konsultantem Krajowym (sala Meeteng Room 4)

 

14.00–17.00

14.00–14.15
Sylwetki Polskich Chirurgów Onkologów - prof. dr hab. n. med. Andrzej Kopacz

Prezentuje: prof. dr hab. n. med. Janusz Jaśkiewicz

 

14.15–15.30

XXXVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO: Immunoterapia w wybranych nowotworach

Prowadzący: dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw., dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw., dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

 

14.15–14.30 

Rak żołądka

dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz

 

14.30–14.45   

Rak jelita grubego

 

14.45–15.00   

Czerniak

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

 

15.00–15.15   

Rak piersi

 

15.15–15.30   

Rak płuca

18.00–19.00

18.00
Ceremonia inauguracji XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

  • Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
  • Wystąpienie Prezesa PTChO i przewodniczącego Komitetu Naukowego
  • Wystąpienie Dyrektora COI
  • Wręczenie dyplomów za najlepsze prezentacje plakatowe XXIV Zjazdu PTChO w Szczecinie w 2018 roku
  • Wręczenie dyplomów za najlepsze prezentacje ustne XXIV Zjazdu PTChO w Szczecinie w 2018 roku
  • Wręczenie medali „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej”
  • Wręczenie tytułu Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
19.00–20.00

 

Sesja Inauguracyjna XXV Zjazdu PTChO

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kułakowski, dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.,
dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw.

 

19.00–19.20 

Wykład im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego

 

19.20–19.35   

Wykład specjalny Prezesa European Society of Surgical Oncology

prof. Tibor Kovacs

 

19.35–19:50   

Wykład Jubileuszowy z okazji 25-lecia PTChO

25 lat minęło. Jak jeden dzień?

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kułakowski

20.15
Koktajl


 

Piątek, 17 maja 2019 roku

Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre

Warsaw Hall II–III Warsaw Hall IV–V

8.00–9.00
Kawa z ekspertem

Moderator: prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

 

8.00–8.45

Zespolenia jelitowe w laparoskopowej resekcji odcinkowej jelita grubego w przykładach

prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński

8.00–9.00
Kawa z ekspertem

Moderator: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

 

8.00–8.20
Rak piersi u starszych kobiet

prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski

 

8.20–8.40
Rola płynnej biopsji u chorych na raka piersi

dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska

 

9.00–10.45
Jak skojarzyć leczenie chirurgiczne z żywieniowym w nieszczelności zespolenia?

Prowadzący: dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.,
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

 

9.00–9.15
Jak skojarzyć leczenie chirurgiczne z żywieniowym w nieszczelności zespolenia 

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk,
dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.

 

9.15–9.30
Nieszczelność zespolenia w miednicy

dr n. med. Michał Jankowski

 

9.30–9.45
Nieszczelność zespolenia w górnym piętrze jamy brzusznej

dr n. med. Tomasz Olesiński

 

9.45–10.00
Jak i kiedy podjąć interwencję żywieniową w przypadku nieszczelności zespolenia?

lek. med. Aleksandra Kapała

 

10.00–10.25
Debata z udziałem uczestników (pytania i odpowiedzi)

dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.,
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

 

10.25–10.45
Podsumowanie i praktyczne zalecenia

dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.,
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

10.45–11.00
Przerwa na kawę

11.00–12.00
Wątpliwości praktyczne u chorych na DCIS

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski,
dr n. med. Andrzej Kurylcio, lek. med. Jacek Kargul 

 

11.00–11.15
W jaki sposób patomorfolog ocenia szerokość marginesów po wycięciu guza piersi i jak chirurg może w tym pomóc?

 

11.15–11.30
Rola radioterapii u chorych leczonych z powodu DCIS

dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. nadzw.

 

11.30–11.45
Kiedy radykalizacja chirurgiczna po wycięciu DCIS jest potrzebna, a kiedy nie?

dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.

11.00–11.50
Centralizacja leczenia

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Józef Kładny,
dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

 

11.00–11.20
Czego można się spodziewać po centralizacji leczenia raka odbytnicy?

prof. dr hab. n. med. Paweł Mroczkowski

 

11.20–11.40

Centralizacja leczenia chorych na nowotwory w Polsce

 

11.40–11.50
Dyskusja

12.00–12.45
Dyskusja "Jak uzyskać i udokumentować zgodę na tzw. profilaktyczną masektomię?"

PYTA: dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.

ODPOWIADA: mec. Hanna Rubaszewska

 

12.45-13.30 Współpraca pacjentów i onkologów

Moderatorzy: dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.

ALL.CAN — Szymon Chrostowski

Fundacja OMEA LIFE — Ewelina Puszkin

PKOPO — Krystyna Wechmann

Fundacja Alivia

12.00–13.30
Co nowego w chirurgicznym leczeniu nowotworów w 2019 r.?

Prowadzący: dr hab. n. med. Dawid Murawa,
prof. dr hab. n. med. Józef Kładny, prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski

 

12.00–12.15

Nowotwory piersi

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

 

12.15–12.30
Nowotwory przełyku i żołądka

prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

 

12.30–12.45
Nowotwory wątroby i dróg żółciowych 

prof. dr hab. n. med. Waldemar Patkowski

 

12.45–13.00
Nowotwory trzustki

dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec

 

13.00–13.15
Nowotwory jelita grubego

dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw.

 

13.15–13.30
Nowotwory skóry

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

13.30–14.30
Lunch

14.30–15.30
Sesja onkogeriatryczna

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka,
dr hab. n. med. Jakub Kenig, dr n. med.  Andrzej Cichocki 

 

14.30–14.45

Kwalifikacja pacjentów w podeszłym wieku do leczenia operacyjnego

prof. dr hab. n. med. Barbara Gryglewska

 

14.45–15.00
Nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego w wieku podeszłym

dr hab. n. med. Jakub Kenig

 

15.00–15.15
Leczenie nowotworów złośliwych wątroby w wieku podeszłym

prof. dr hab. n. med. Rafał Paluszkiewicz

 

 

 

 

14.30–16.30

Sesja prac oryginalnych

Prowadzący: dr hab. n. med. Dawid Murawa,
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Herman,
dr hab. n. med. Zoran Stojcev, prof. nadzw.

15.30–16.30
Zebranie sekcji onkogeriatrycznej PTChO

16.30–17.30
Racjonalne leczenie przetok pooperacyjnych — jak wybrać właściwy sposób postępowania?

Prowadzący: dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski,
prof. nadzw., dr n. med. Michał Jankowski,
prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

 

16.30–16.45
Przełyk/żołądek

dr n. med. Tomasz Olesiński

 

16.45–17.00
Trzustka, drogi żółciowe

dr n. med. Andrzej Cichocki

 

17.00–17.15
Jelito grube

 

17.15–17.30
Układ moczowy

prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach

 
 

18.00–19.00
Walne Zgromadzenie Członków PTChO


 

Sobota, 18 maja 2019 roku
Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre
Warsaw Hall II–III Warsaw Hall IV–V

8.00–9.00
Kawa z ekspertem

Moderator: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski

 

Prawa lekarza — sesja prawna

dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak

8.00–9.00
Kawa z ekspertem

Moderator: dr n. med. Sławomir Mazur

 

Jak poprawnie kwalifikować chorych do natychmiastowej rekonstrukcji piersi po leczeniu przedoperacyjnym? 

prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski

9.00–10.00
Leczenie chorych na mięsaki

Prowadzący: dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski,
prof. nadzw.,prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

 

9.00–9.20
Mięsaki tkanek miękkich — czy i kiedy zastosować leczenie neoadjuwantowe?

dr hab. n. med. Iwona Ługowska, prof. nadzw., Mateusz Spałek

 

9.20–9.35
Mięsaki zaotrzewnowe — zakres leczenia w zależności od typu mięsaka

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

 

9.35–9.50
Leczenie skojarzone nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego

dr n. med. Monika Dudzisz-Śledź

 
10.00–10.15
Przerwa na kawę

10.15–12.00
Miejscowo zaawansowany i nawrotowy rak odbytnicy — strategia leczenia chirurgicznego

Prowadzący: dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec,
prof. dr hab. n. med. Józef Kładny, prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

 

10.15-10.35
Nieresekcyjny rak odbytnicy — brak odpowiedzi na leczenie neoadjuwantowe

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski 

 

10.35-10.55
Czy HIPEC może być zastosowany jako leczenie uzupełniające?

dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski, prof. nadzw.

 

10.55-11.15
Rak odbytnicy po radioterapii — czy chirurg może zmniejszyć ryzyko przerzutów (odległe wyniki badania GRM_02) 

dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw.

 

11.15-11.35
Kontrowersje dotyczące chemioterapii uzupełniającej po radioterapii i radykalnej resekcji techniką TME 

dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz  

 

11.35-11.55
Kiedy protekcyjna stomia jest potrzebna — badanie PSSO-01 (wyniki analizy przejściowej)

dr n. med. Michał Jankowski

 

11.55-12.00
Dyskusja

10.15–11.30
Kontrowersje w leczeniu okołooperacyjnym chorych na lokoregionalnie zaawansowanego raka piersi

Prowadzący: dr hab. n. med. Wojciech Wysocki,
prof. nadzw., prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski

 

10.15-10.40
Kontrowersje w onkologii klinicznej

 

10.40-11.05
Kontrowersje w radioterapii

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

 

11.05-11.30
Kontrowersje w chirurgii

prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski

11.30–12.00

Sesja plakatowa

prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski,
dr hab. n. med. Agnieszka Czarniecka, dr n. med. Andrzej Kurylcio

12.00–12.45
Postępowanie z chorymi na czerniaki o zaawansowaniu regionalnym

Prowadzący: dr hab. n. med. Wojciech Wysocki,
prof. nadzw., dr hab. n. med. Dawid Murawa, dr n. med. Andrzej Kurylcio

 

12.00–12.20
Regionalne węzły chłonne u chorych na czerniaki — postępowanie chirurgiczne

dr n. med. Marcin Zdzienicki

 

12.20–12.40
Leczenie okołooperacyjne czerniaków skóry

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

12.00–12.45

Częściowa i całkowita odpowiedź na leczenie neoadjuwantowe — jak i kogo operować?

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach,
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski

 

12.00-12.20
Rak odbytnicy — strategia “watch-and-wait” (badanie PSSO_02)

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko 

 

12.20-12.40
Rak żołądka — całkowita odpowiedź kliniczna po chemioterapii

prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

 

12.40-12.45
Dyskusja

12.45–13.30
Sesja satelitarna

 

13.30
Zakończenie XXV Zjazdu

dr hab. n. med. Wojciech Wysocki,
prof. nadzw., prof. dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski,
dr hab. n. med. Dawid Murawa

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica
Via Medica

Partner:

Via Medica
bsjp