XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

ZGŁASZANIE STRESZCZEŃ

REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC NA XXVI ZJAZD PTChO 2020

Informacje ogólne

Uczestnicy XXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych oraz opisów przypadków w postaci plakatów zjazdowych albo ustnych prezentacji. Streszczenia prac będą przyjmowane do 20 marca 2020 roku w formie elektronicznej, jedynie za pośrednictwem strony internetowej zjazdu, zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.

Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego zjazdu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej albo ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do 10 kwietnia 2020 roku.

Układ streszczenia

Prace przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:

  1. Nagłówek
  2. Wstęp
  3. Cel
  4. Materiał i metody
  5. Wyniki
  6. Wnioski
  7. Słowa kluczowe

Nagłówek powinien zawierać: tytuł streszczenia, pierwszą literę imienia i nazwiska autorów oraz ich afiliacje, z podkreśleniem osoby prezentującej pracę. Streszczenia nie powinny przekraczać 250 słów.

Wszystkie streszczenia zakwalifikowane do prezentacji podczas XXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej zostaną opublikowane w czasopiśmie „Nowotwory. Journal of Oncology”.

Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie zjazdowej opłaty rejestracyjnej.

Pracę można zgłosić jedynie poprzez stronę internetową: www.zjazd.ptcho.org.pl

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica
Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl