Opłaty

 Opłata rejestracyjna

Wniesienie opłaty do 31.01.2020 r.

Wniesienie opłaty do 17.04.2020 r.

Wniesienie opłaty do 14.05.2020 r.

Wniesienie opłaty od 15.05.2020 i na miejscu

Członkowie PTChO

450 zł

550 zł

600 zł

700 zł

Uczestnicy niebędący członkami PTChO

500 zł

600 zł

700 zł

800 zł

Studenci

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

Osoby towarzyszące

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

Pielęgniarki

100 zł

100 zł

100 zł

200 zł

 

Opłata rejestracyjna (członkowie PTChO i uczestnicy niebędący członkami PTChO) obejmuje:

 • uczestnictwo w sesjach naukowych i wystawie firm
 • uczestnictwo w uroczystości otwarcia i zamknięcia zjazdu
 • materiały zjazdowe        
 • poczęstunki podczas przerw
 • identyfikator. 

Opłata rejestracyjna dla studentów obejmuje:    

 • uczestnictwo w sesjach naukowych    
 • uczestnictwo w uroczystości otwarcia i zamknięcia zjazdu
 • materiały zjazdowe        
 • poczęstunki podczas przerw    
 • identyfikator.

        
Opłata rejestracyjna dla pielęgniarek obejmuje:    

 • uczestnictwo w sesjach naukowych    
 • uczestnictwo w uroczystości otwarcia i zamknięcia zjazdu
 • poczęstunki podczas przerw    
 • identyfikator.

Opłata rejestracyjna dla osób towarzyszących obejmuje uczestnictwo w uroczystości otwarcia zjazdu oraz uprawnia do korzystania z poczęstunków podczas przerw. Osoby towarzyszące nie otrzymują materiałów zjazdowych, nie mają wstępu na sesje wykładowe oraz wystawę firm.

Opłaty można dokonać także poprzez PayU (płatności.pl) — po zarejestrowaniu się.

Wnoszenie opłat na miejscu jest możliwe jedynie przy pomocy karty płatniczej.
 

REJESTRACJA

 

Opłaty za wysyłkę faktury VAT wynoszą:

 • Wysyłka e-mailem — 0 zł
 • List zwykły polecony — 5 zł

Warunki wycofania zgłoszenia*
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w zjeździe należy zgłaszać na adres organizatora lub e-mailem na adres konferencyjny:  ptcho2020@viamedica.pl.
 

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed zjazdem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed zjazdem — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed zjazdem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93), t.j. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Copyrights © 2020 Via Medica