Opłaty

 Opłata rejestracyjna

Wniesienie opłaty do 31.01.2020 r.

Wniesienie opłaty do 15.06.2020 r.

Wniesienie opłaty do 2.09.2020 r.

Wniesienie opłaty od 3.09.2020

Członkowie PTChO

450 zł

550 zł

600 zł

300 zł — online

700 zł

350 zł — online

Uczestnicy niebędący członkami PTChO

500 zł

600 zł

700 zł

350 zł — online

800 zł

400 zł — online

Studenci

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

Pielęgniarki

100 zł

100 zł

100 zł

50 zł — online

200 zł

100 zł — online

 

Opłata rejestracyjna (członkowie PTChO i uczestnicy niebędący członkami PTChO) obejmuje:

  • uczestnictwo online w sesjach naukowych i wystawie firm
  • materiały zjazdowe w wersji elektronicznej        
  • certyfikat uczestnictwa.

Opłata rejestracyjna dla studentów obejmuje:    

  • uczestnictwo online w sesjach naukowych.   

        
Opłata rejestracyjna dla pielęgniarek obejmuje:    

  • uczestnictwo online w sesjach naukowych. 

Opłaty można dokonać także poprzez PayU (płatności.pl) — po zarejestrowaniu się.

Wnoszenie opłat na miejscu nie będzie możliwe.
 

REJESTRACJA

 

Opłaty za wysyłkę faktury VAT wynoszą:

  • Wysyłka e-mailem — 0 zł
  • List zwykły polecony — 5 zł

Warunki wycofania zgłoszenia*
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w zjeździe należy zgłaszać na adres organizatora lub e-mailem na adres konferencyjny:  ptcho2020@viamedica.pl.
 

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed zjazdem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed zjazdem — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed zjazdem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93), t.j. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Copyrights © 2020 Via Medica