Sala 1
11:45–12:00 Rozpoczęcie Zjazdu
12:00–12:50 Sesja edukacyjna. XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO
więcej szczegółów
12:50–13:00 Przerwa
13:00–13:50 Sesja edukacyjna. Leczenie przerzutów do wątroby
więcej szczegółów
13:50–14:00 Przerwa
14:00–14:50 Sesja edukacyjna Sekcji Onkogeriatrycznej PTChO
więcej szczegółów
14:50–15:50 Lunch
15:50–16:40 Debata. Leczenie okołooperacyjne chorych na raka żołądka
więcej szczegółów
16:40–16:50 Przerwa
16:50–17:40 Sesja edukacyjna. Narodowa Strategia Onkologiczna i Krajowa Sieć Onkologiczna
więcej szczegółów
17:40–17:45 Przerwa
Sala 2
12:00–12:50 Sesja edukacyjna Sekcji Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej i Sekcji Nowotworów Otrzewnej
więcej szczegółów
12:50–13:00 Przerwa
13:00–13:50 Sesja edukacyjna. Prawne uwarunkowania praktyki chirurgicznej
więcej szczegółów
13:50–14:00 Przerwa
14:00–14:50 Sesja sponsorowana firmy Novartis. Nowe wytyczne PTOK w leczeniu chorych na czerniaki. Ważne informacje dla chirurga onkologa
więcej szczegółów
14:50–15:50 Lunch
15:50–16:30 Sesja satelitarna firmy MSD.
Skuteczność pembrolizumabu w leczeniu adjuwantowym czerniaka

 
więcej szczegółów
16:30–16:50 Przerwa
16:50–17:40 Sesja satelitarna firmy BMS.
Ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna pacjenta chorego na czerniaka — rola chirurga onkologa — od teorii do praktyki

 
więcej szczegółów
17:40–17:45 Przerwa
Sala 2 - walne zgromadzenie
17:45–22:30 Walne wyborcze zgromaczenie Członków PTChO
więcej szczegółów
Sala 1
09:00–09:50 1. sesja prac oryginalnych
więcej szczegółów
09:50–10:00 Przerwa
10:00–10:50 2. sesja prac oryginalnych
 
więcej szczegółów
10:50–11:00 Przerwa
11:00–11:50 Sesja edukacyjna poświęcona węzłowi wartowniczemu
więcej szczegółów
11:50–12:00 Przerwa
12:00–12:50 Sesja edukacyjna. Aktualne zasady postępowania diagnostyczno terapeutycznego w nowotworach tarczycy
 
więcej szczegółów
12:50–13:00 Przerwa
13:00–13:50 Sesja edukacyjna. Rozwiązywanie trudności w przypadku zaawansowanych nowotworów
 
więcej szczegółów
13:50–14:00 Przerwa
14:00–14:50 Sesja edukacyjna. Czy badania przesiewowe mają tylko zalety?
 
więcej szczegółów
14:50–15:00 Przerwa
15:00–16:10 Sesja edukacyjna. Jakich zmian można oczekiwać w ciągu najbliższych lat w chirurgicznym leczeniu wybranych nowotworów?
 
więcej szczegółów
16:10–16:25 Zakończenie Zjazdu
więcej szczegółów
Sala 2
10:50–11:00 Przerwa
11:00–11:30 Sesja satelitarna firmy Roche. Znaczenie leczenia neoadiuwantowego w HER2-dodatnim raku piersi

 
więcej szczegółów
11:50–12:00 Przerwa
12:00–12:50 Sesja edukacyjna. Aktualne problemy w chirurgicznym leczeniu raka piersi
 
więcej szczegółów
12:50–13:00 Przerwa
13:00–13:50 Sesja edukacyjna. Leczenie wielospecjalistyczne nowotworów skóry
 
więcej szczegółów
13:50–14:00 Przerwa
14:00–14:50 Sesja pod patronatem firmy Novartis. Sesja edukacyjna Sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych
więcej szczegółów
14:50–15:00 Przerwa
Sala 2 - walne zgromadzenie
Copyrights © 2020 Via Medica